ฟิล์มอาคาร american kool

Arnajuk Film

     เป็นฟิล์มกันร้อนสูงราคาประหยัด เหมาะกับลูกค้าทุกประเภท ที่ต้องการฟิล์มที่มีค่ากันร้อนอินฟราเรดสูง แต่ราคาไม่แพง โดยทาง Arnajuk Film จะมีเครื่องทดสอบความร้อนก่อน และจะนำตัวอย่างฟิล์มให้ทางลูกค้าได้เลือกชมก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจในการติดตั้ง

     ฟิล์มกรองแสงอาคาร American Kool เนื่องจากไม่ใช่ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ที่เป็นแบรนด์ดัง เหมือนฟิล์มดังตามท้องตลาด จึงมีราคาที่ไม่สูงเกินไป ลูกค้าทั่วไป สามารถจับต้องได้ แต่ได้ฟิล์มที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับฟิล์มแบรนด์ตามท้องตลาด และยังมีความเข้มให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลายความเข้มเหมือนฟิล์มแบรนด์ตามท้องตลาดอีกด้วย นอกจากนี้ ฟิล์มกรองแสง American Kool เป็นฟิล์มที่มีค่ากันร้อนดี กัน UV จากแสงแดดได้ถึง 99% โดยทางเราจะนำเครื่องทดสอบความร้อน และนำตัวอย่างฟิล์มให้ลูกค้าดูก่อนติดตั้งทุกครั้งครับ


ฟิล์มอาคาร Arnajuk Film แบ่งออกมาเป็น 4 รุ่นหลัก ๆ คือ

1. AMERICAN - KOOL รุ่น NANO TECHNOLOGY SERIES


2. AMERICAN - KOOL รุ่น ULTRA IR SERIES

3. AMERICAN - KOOL รุ่น SILVER SERIES